A felhasználói élmények javítása érdekében oldalunk is sütiket használ. További információ

Termékek Menü

Felhasználói (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen dokumentum tartalmazza a Berevi 2008 Kft. mint közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: „Üzemeltető”) által üzemeltetett www.missqwebshop.hu internetes oldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül elérhető webáruházba regisztrálókra (a továbbiakban: „Felhasználó”) vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”).

A Weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Weboldalon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar és a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Üzemeltető nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető, ide nem értve a megrendelések adatait.

Üzemeltető semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Az Üzemeltető szerződéses Partnerei számára kereskedelmi ügynöki tevékenységet végez, ezért a Weboldalon Üzemeltető az oldalra látogató Felhasználó számára az Üzemeltetővel szerződéses jogviszonyban álló Termékforgalmazó partnerei (a továbbiakban: „Forgalmazó”) ajánlatait közvetíti.

Az Üzemeltető szerződéses Partnerei számára közvetítői tevékenységet végez, ezért a Weboldalon Üzemeltető az oldalra látogató Felhasználó számára az Üzemeltetővel szerződéses jogviszonyban álló Termékforgalmazó partnerei (a továbbiakban: „Forgalmazó”) ajánlatait közvetíti.

Jelen ÁSZF azokat a Weboldal használatával kapcsolatos kérdéseket rendezni, a Weboldalon kezdeményezett megrendelések teljesítését a Forgalmazó(k) végzik a saját ÁSZF alapján, az adásvételi szerződés is a Forgalmazó és a Felhasználó között jön létre, valamint a Forgalmazó az, aki a termékért felelősséget vállal.

Ezért a megrendelés folyamatának leírása, az adásvétellel kapcsolatos fogyasztói jogok, elállás, szavatosság, panaszügyintézés, reklamációkezelés a Partnerek ÁSZF-eiben találhatóak meg.

1. Üzemeltető adatai

 

Név: Berevi 2008 Kft

Székhely: 8600 Siófok, Pipitér utca 30.

Levelezési cím: 8600 Siófok, Fő tér 6.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 14-09-308678

Adószám: 14544266-2-14

Képviselő: Belényesi László

Telefonszám: +36-30/510 9034

E-mail: missqwebshop@gmail.com

Honlap: https://www.missqwebshop.hu

Bankszámlaszám: 12072514-01523539-00100003

IBAN: HU77-12072514-01523539-00100003

SWIFT kód: UBRTHUHB

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-107086/2016

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: ShopRenter.hu Kft.

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.

Elérhetőség: +36 1 234 5012, info@shoprenter.hu

 

2. A Forgalmazó partnerek elérhetőségei:

Üzemeltető forgalmazó partnerei az alábbi elérhetőségen tekinthetőek meg:  https://www.missqwebshop.hu/partnerek-24

3. A Regisztráció feltételei és menete

A Weboldal egésze elérhető regisztráció nélkül, a vásárlás sincs regisztrációhoz kötve. A regisztrációs adatokat Üzemeltető kezeli, aki az egyes megrendelések során átadja a megrendelések teljesítéséhez szükséges adatokat a Forgalmazónak, aki a megrendelést teljesíti.

3.1 Regisztráció

Regisztrációhoz a Felhasználónak a Weboldal jobb felső sarkán lévő „Regisztráció” menüpontra kell kattintani.

A regisztrációhoz a Felhasználónak meg kell adni a kért adatokat, vagy a Felhasználó választhatja a Facebook, vagy Google fiókkal megvalósuló regisztrációt is.

A regisztráció során lehetőség van hírlevélre feliratkozni.

A regisztráció végén el kell fogadnia a Felhasználónak az Adatkezelési tájékoztatót és jelen Felhasználási feltételeket.

A regisztrációt a Felhasználó a „Regisztráció” gomb megnyomásával tudja véglegesíteni. Ezt követően a Felhasználó által megadott e-mail címre az Üzemeltető visszaigazolást küld.

A Regisztráció nem eredményez fizetési kötelezettséget.

A Weboldalon keresztül lehetőség van regisztráció nélkül is vásárolni.

3.2 Adatbeviteli hibák javítása

A Felhasználónak a regisztrációt követően a Weboldalon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására (pl. jelszó módosítására vagy a felhasználó adatok módosítására is).

Az Üzemeltető nem különbözteti meg a regisztráció során a Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli Felhasználókat.

A külföldi regisztráció során a kommunikáció és a regisztráció nyelve a magyar nyelv, Üzemeltető nem köteles a Felhasználó tagállami szerinti nyelven kommunikálni Felhasználóval.

4. Felelősség

Üzemeltető a Weboldal üzemeltetőjeként arra vállal felelősséget, hogy:

 • a Weboldal elérhetőségét biztosítsa,
 • a Weboldalon a regisztrációt biztosítsa a Felhasználók számára,
 • megrendelés esetében a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat a Forgalmazónak átadja.

A Weboldalon a megvásárolható termékek mellett található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Üzemeltető nem vállal felelősséget - Azok a Forgalmazó(k) közlései alapján kerülnek elhelyezésre.

Az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, azonban jogszabálysértés esetén jogában áll, hogy az ÁSZF-be ütköző hirdetéseket a Forgalmazó előzetes értesítése nélkül törölje, illetve jogosult arra, hogy előzetes értesítés nélkül Forgalmazóval szemben szolgáltatásait szüneteltesse vagy megszüntesse.

Üzemeltető, mint közvetítő szolgáltató kizárja felelősségét:

 • a Weboldalon elérhető Termékek minőségével, jogszabályi megfelelőségével kapcsolatban,
 • a Weboldalon elérhető Termékre a Forgalmazóval kötött adásvételi szerződéssel kapcsolatos vitákkal kapcsolatban, ideértve különösen a jótállással, teljesítéssel, szállítással, garanciával kapcsolatos vitákat,
 • a Forgalmazó által tanúsított magatartással kapcsolatban,
 • mindazon károk tekintetében, amelyek a Weboldalon a Forgalmazó(k) közlése nyomán elhelyezett anyagokból származnak (pl: hibás műszaki paraméterek), beleértve a harmadik félnek okozott károkat is,
 • a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ – törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – tekintetében,
 • a Weboldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért,
 • a rendszer használatából adódó, a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért,
 • egyéb, az Üzemeltetőn kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért (vis maior),
 • a Felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.

A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az Üzemeltető a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében és fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó vagy Forgalmazó által elkövetett jogsértés esetén az illetékes hatóságnál bejelentést tegyen.

Az Üzemeltető, amennyiben a szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés, vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved, úgy a jogsértővel szemben mind az Üzemeltető által kifizetett összegek tekintetében, mind ezen túlmenően teljes kártérítési igénnyel lép fel.

Az Üzemeltető nem avatkozik bele a Weboldal használói (Felhasználó és Forgalmazó) között felmerült jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Weboldal Felhasználói és Forgalmazói mentesítik Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől. Az Üzemeltető nem köteles beleavatkozni a Felhasználó és a Forgalmazó között felmerült jogvitába, azonban a panasz az Üzemeltetőhöz is érkezhet, amelyet Üzemeltető továbbít a Forgalmazó felé.

Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés az Üzemeltetőtől függetlenül, a Felhasználók és Forgalmazók külön megállapodásának megfelelően zajlik le.

Jelen felelősségi szabályok mind a Forgalmazó partnereivel, mind pedig Felhasználóival szemben hatályosak.

A Forgalmazó megbízásából a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni. Üzemeltető nem köteles ellenőrizni továbbá az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt ezért a közzétett tartalmak tekintetében az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

4.1 Adatkezelés

A Weboldalon keresztüli regisztráció, hírlevél feliratkozás, cookie-k által megvalósított adatkezelés tekintetében az Üzemeltető minősül adatkezelőnek.

A megrendelés leadására és a megrendelés teljesítéséhez szükséges vásárlót azonosító, szállításra, számlázásra vonatkozó információk tekintetében a Forgalmazó minősül adatkezelőnek.

A megrendelést követő ügyfélpanaszok, jótállás, garancia, elállás tekintetében a Forgalmazó minősül adatkezelőnek.

Az Üzemeltető biztosítja a Forgalmazó számára az adatkezeléshez szükséges, a Weboldalban tárolt adatok átadását a Weboldalon keresztül.

Az Üzemeltető biztosítja a Weboldalon keresztül a regisztrált Felhasználó számára rendszer funkcionalitás biztosításával a személyes adatok törlési és hordozhatósági kérelmeinek teljesítését.

5. A Felhasználót megillető szavatossági jogok

A Felhasználót a Weboldal használatával és működésével kapcsolatban kellékszavatossági jog illeti meg.

Felhasználó a jogait az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül jelentheti be, és érvényesítheti.

Tekintve, hogy a Felhasználó a Weboldal igénybevételéért díjat nem fizet, ezért nem jön létre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés.

Emiatt a Felhasználót nem illeti meg a rendelet szerinti 14 napos felmondási jog sem, azonban a regisztrációját bármikor jogosult megszüntetni.

5.1 Kellékszavatosság

Felhasználó az Üzemeltető hibás teljesítése esetén (hibás a teljesítés különösen, ha a Weboldal valamilyen minőségi hibában szenved) az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Forgalmazó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Forgalmazó költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Forgalmazó adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Forgalmazóval.

A Felhasználó közvetlenül a Forgalmazóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Forgalmazótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Forgalmazó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Forgalmazó bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

6. Jogérvényesítési lehetőségek

6.1 Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Felhasználó a szolgáltatással vagy az Üzemeltető tevékenységével kapcsolatos kifogásait az ügyfélszolgálaton keresztül gyakorolhatja. Ügyfélszolgálati elérhetősége: missqwebshop@gmail.com

Üzemeltető a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó  a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Üzemeltető a panaszt rögzíti és 30 napon belül érdemi választ küld.

Üzemeltető a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást, vagy postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Üzemeltető az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

6.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Üzemeltető és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita Üzemeltetővel folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Felhasználó jogosult:

 • Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére

A Békéltető testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba E-mail cím: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fı tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8. Telefonszáma: (1)-474-7921

Fax száma: (1)-474-7921
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

 

 • Online vitarendezés

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan tudják rendezni a következő linken https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false 

elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jár el az online adásvételi szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

 • Bírósági eljárás kezdeményezésére.

7. Egyéb rendelkezések

7.1 Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Weboldalon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.

Üzemeltető továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül. Az Üzemeltető továbbá fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt más domainnév alá helyezze át.

8. Szerzői jogok

A Weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak.

Üzemeltető a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett csak.

A Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Közvetítő előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Üzemeltető által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Üzemeltető adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2019. 04.24